Tuesday, November 22, 2022

Công Nghệ

Trên tay Samsung SM961 256GB PCIe NVME SSD M2

Trên tay Samsung SM961 256GB PCIe NVME SSD M2

Trên tay Samsung SM961 256GB PCIe NVME SSD M2 có hiệu suất rất cao với giao thức NVMe, sử dụng bộ nhớ MLC nên tốc độ không bị suy giảm khi bộ nhớ đệm bị đầy. Samsung SM961 256GB...

Samsung 970 EVO Plus SSD Review

Samsung 970 EVO Plus SSD Review

Want one? Amazon: Products shown provided by: Samsung Subscribe! Check out my TopVideos! Patreon: Donations: OverclockersUK Affiliate link: Discord! As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases, using the link below or other Amazon affiliate links here. Private...

Page 21 of 21 1 20 21

Xem Thêm