Day: July 18, 2020

Chiếc đồng hồ kể chuyện lớp 5

Chiếc đồng hồ kể chuyện lớp 5

chiếc đồng hồ kể chuyện lớp 5. chiếc đồng hồ lớp 5. kể chuyện chiếc đồng hồ lớp 5. câu chuyện chiếc đồng hồ lớp 5. Năm 1954, các cán bộ đang dự hội nghị tổng kết ở Bắc Giang thì có lệnh Trung ương rút bớt một số người ...

Hướng dẫn cài đặt Microsoft Office 2016 cho Win10 64bit

Hướng dẫn cài đặt Microsoft Office 2016 cho Win10 64bit

Microsoft Office 2016 là một bộ phần mềm văn phòng (Office) mới nhất của Microsoft gồm các chương trình ứng dụng như: Microsoft Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Access, Visio, Project, Publisher, Skype for Business. rong phiên bản Office 2016 mới nhất này Microsoft đã cải tiến rất nhiều về ...

Page 1 of 2 1 2