Day: July 16, 2020

Tour KHÁM PHÁ ĐẤT MŨI – CÀ MAU

Tour KHÁM PHÁ ĐẤT MŨI – CÀ MAU

GẦN LẮM CÀ MAU - ĐẤT MŨI Ta nói hồi đó giờ thú thiệt nghe nói hai chữ Cà Mau là nghe nó xaaaaaa thiệt là xa luôn vậy đó! Ai dè tới chừng hồi bữa cùng với mấy ‘đồng bọn’ trong team MayQ ...

Learn SQL in 1 Hour – SQL Basics for Beginners

Learn SQL in 1 Hour – SQL Basics for Beginners

A crash course in SQL. How to write SQL from scratch in 1 hour. In this video I show you how to write SQL using SQL Server and SQL Server Management Studio. We go through Creating a Database, Creating Tables, Inserting, Updating, Deleting, Selecting, Grouping, Summing, Indexing, Joining, and every ...

Page 1 of 16 1 2 16